วันพุธที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2554

บทร้อยกรองบางตอนจากลิลิตพระลอ

เสียงลือเสียงเล่าอ้างอันใด พี่เอย
เสียงย่อมยอยศใครทั่วหล้า
สองเขือพี่หลับใหลลืมตื่น ฤๅพี่
สองพี่คิดเองอ้าอย่าได้ถามเผือฯ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น